• Algebraic Geometry Activities in China

   Work in progress

   Beijing Algebraic Geometry Colloquium

   CAS - PKU - Tsinghua

  • What's New

   Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Calabi-Yau Threefolds, Apr 8 - 12, BICMR, PKU, Beijing

   Young Mathematicians Academic Forum - Séminaire Mathjeunes, May 6 - 10, USTC, Hefei

   Tianyuan Advanced Seminar on the Moduli Spaces in Algebraic Geometry, May 28 - 31, 2019, Tianjin University

   National Algebraic Geometry Conference, Jul 1 - 5, 2019, ECNU, Shanghai

   Workshop on Algebraic Geometry, Jul 29 - Aug 2, 2019, Fudan University, Shanghai

   Conference on Algebraic and Arithmetic Geometry, Aug 5 - 9, 2019, TSIMF, Sanya

   Cohomology Theories and Algebraic Geometry: from Poincaré to Grothendieck, Aug 19 - 23, 2019, Northwest University, Xi'an

   Beijing-Zurich Moduli Workshop, Sep 9 - 12, 2019, BICMR, PKU, Beijing

   Workshop on Algebraic Geometry, Nov 29 - Dec 1, 2019, Tianyuan Mathematical Center in Southeast China, Xiamen

   Other Activities

  • Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Calabi-Yau Threefolds

   April 8 - 12, 2019

   BICMR, PKU, Beijing

   Organizers

   Huai-Liang Chang (Hong Kong)

   Shuai Guo (Beijing)

   Jun Li (Stanford/Shanghai)

   Wei-Ping Li (Hong Kong)

   List of speakers

   Huai-Liang Chang (Hong Kong)

   Honglu Fan (Zurich)

   Shuai Guo (Beijing)

   Yuan-Pin Lee (Salt Lake City)

   Hyenho Lho (Zurich)

   Jun Li (Stanford/Shanghai)

   Si Li (Beijing)

   Wei-Ping Li (Hong Kong)

   Cristina Manolache (London)

   Hossein Movasati (Rio)

   Jingchen Niu (Tucson)

   Emanuel Scheidegger (Beijing)

   Junwu Tu (Shanghai)

   Longting Wu (Zurich)

   Zhengyu Zong (Beijing)

  • Young Mathematicians Academic Forum - Séminaire Mathjeunes

   May 6 - 10, 2019

   USTC, Hefei

   Organizers

   Yongqi Liang (Hefei)

   Zicheng Qian (Orsay)

   Xiaozong Wang (Orsay)

   List of speakers

   Jiaming Chen (Paris)

   Peiyi Cui (Paris)

   Ratko Darda (Paris)

   Tiago Fonseca (Oxford)

   Ning Guo (Orsay)

   Feng Hao (Munich)

   Haoyu Hu (Nanjing)

   Yongquan Hu (Beijing)

   Qifeng Li (Seoul)

   Alexandre Minets (Vienna)

   Salim Tayou (Paris)

   Yisheng Tian (Orsay)

   Shanwen Wang (Shanghai)

   Enlin Yang (Beijing)

   Ruotao Yang (Nancy)

   Qizheng Yin (Beijing)

   Hongjie Yu (Vienna)

   Xiaoyu Zhang (Villetaneuse)

   Xiaolei Zhao (Santa Barbara)

   Yizhen Zhao (Paris)

  • Tianyuan Advanced Seminar on the Moduli Spaces in Algebraic Geometry

   May 28 - 31, 2019

   Tianjin University

   Scientific committee

   Meng Chen (Shanghai)

   Baohua Fu (Beijing)

   Jun Li (Stanford)

   Xiaotao Sun (Tianjin)

   Sheng-Li Tan (Shanghai)

   Chenyang Xu (Cambridge, MA/Beijing)

   Local organizers

   Xiaotao Sun (Tianjin)

   Xun Yu (Tianjin)

   Lecture series

   Hélène Esnault (Berlin)

   Botong Wang (Madison)

   Kang Zuo (Mainz)

   Research talks

   Yi Gu (Suzhou)

   Zhiyuan Li (Shanghai)

   Mao Sheng (Hefei)

   Zhiyu Tian (Beijing)

  • National Algebraic Geometry Conference

   July 1 - 5, 2019

   ECNU, Shanghai

   Website

   TBA

  • Workshop on Algebraic Geometry

   July 29 - August 02, 2019

   Fudan University, Shanghai

   Organizers

   Meng Chen (Shanghai)

   Baohua Fu (Beijing)

   Zhi Jiang (Shanghai)

   Zhiyuan Li (Shanghai)

   List of speakers

   Ingrid Bauer (Bayreuth)

   Daniel Bragg (Berkeley)

   Paolo Cascini (London)

   Dawei Chen (Chestnut Hill)
   Hélène Esnault (Berlin)
   Philippe Eyssidieux (Grenoble)
   Lie Fu (Lyon)
   Chen Jiang (Kashiwa)
   JongHae Keum (Seoul)
   Bruno Klingler (Berlin)
   Yongnam Lee (Daejeon)
   Yuchen Liu (New Haven)
   Shigeru Mukai (Kyoto)
   John Ottem (Oslo)
   Wenhao Ou (Los Angeles)

   Karl Schwede (Salt Lake City)
   Behrouz Taji (Notre Dame)
   Botong Wang (Madison)
   Qizheng Yin (Beijing)
   De-Qi Zhang (Singapore)

  • Conference on Algebraic and Arithmetic Geometry

   August 5 - 9, 2019

   TSIMF, Sanya

   Organizers

   Caucher Birkar (Cambridge)

   Shing-Tung Yau (Cambridge, MA)

   List of speakers

   TBA

  • Cohomology Theories and Algebraic Geometry: from Poincaré to Grothendieck

   August 19 - 23, 2019

   Northwest University, Xi'an

   Organizers

   Lizhen Ji (Ann Arbor)
   Norbert Schappacher (Strasbourg)
   Chang Wang (Xi'an)

   List of speakers

   Enrico Arbarello (Rome)
   Arnaud Beauville (Nice)
   Jean-Benoît Bost (Orsay)
   Pierre Cartier (Bures-sur-Yvette)
   Lawrence Ein (Chicago)
   Akito Futaki (Tokyo/Beijing)
   Carlo Gasbarri (Strasbourg)
   Robin Hartshorne (Berkeley)
   Daniel Huybrechts (Bonn)
   Luc Illusie (Orsay)
   Velusamy Inthumathi (Pollachi)

   Rob de Jeu (Amsterdam)
   Lizhen Ji (Ann Arbor)
   Ramadevi Jothilingam (Pollachi)
   Yujiro Kawamata (Tokyo)
   Ralf Krömer (Wuppertal)
   Colin McLarty (Cleveland)
   Donal O'Shea (Sarasota)
   Thomas Peternell (Bayreuth)
   Miles Reid (Coventry)
   Norbert Schappacher (Strasbourg)
   Joachim Schwermer (Vienna)
   Kenji Ueno (Kyoto/Yokkaichi)
   Sampei Usui (Osaka)
   Claire Voisin (Paris)

  • Beijing-Zurich Moduli Workshop

   September 9 - 12, 2019

   BICMR, PKU, Beijing

   Organizers

   Xiaobo Liu (Beijing)

   Rahul Pandharipande (Zurich)

   Emanuel Scheidegger (Beijing)

   Qizheng Yin (Beijing)

   List of speakers

   TBA

  • Workshop on Algebraic Geometry

   November 29 - December 1, 2019

   Tianyuan Mathematical Center in Southeast China, Xiamen

   Organizers

   Meng Chen (Shanghai)

   Wenfei Liu (Xiamen)

   List of speakers

   Valery Alexeev (Athens, GA)
   Fabrizio Catanese* (Bayreuth)
   Baohua Fu (Beijing)
   Osamu Fujino (Osaka)
   Kento Fujita (Osaka)
   Chen Jiang (Shanghai)
   Zhi Jiang (Shanghai)
   Binru Li (Shanghai)
   Changzheng Li (Guangzhou)
   Qifeng Li (Seoul)
   Zhan Li (Shenzhen)
   Jie Liu (Beijing)
   Wenhao Ou* (Los Angeles)
   Zhiyu Tian (Beijing)

    

   *: to be confirmed

    

  • Other Activities

  All Posts
  ×